Erakunde parte hartzaileak

ACABE. Asociación Contra Anorexia y Bulimia de Euskadi. Acabe tiene como objetivos mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de las personas enfermas y sus familiares, así como concienciar a la sociedad, a las autoridades sanitarias, a los jóvenes y a los medios de comunicación social de las consecuencias negativas de autonomía personal, calidad de vida e inclusión en la comunidad, asegurando su condición de ciudadanos de pleno derecho. Dando información y asesoramiento y realizando acciones de prevención.

AECC. Minbiziaren kontrako Espainiako Elkartea. Elkartearen helburu nagusia da minbiziaren kontra borrokatzea, zabalkundeko, prebentzioko, ikerketako, prestakuntzako eta osasun eta laguntza jarduerak eginez.

LAGUNTZEN. Voluntariado en Hospitales Públicos de Bizkaia para acompañar a pacientes solos o sin recursos.

ADEMBI. Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia. Entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple.

AHIDA. Asociación de personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad de Bizkaia. Esta asociación lleva tiempo trabajando a favor de las personas con TDAH, poniendo especial interés en la infancia y adolescencia, etapas fundamentales para su buen desarrollo personal y emocional.

AIESEC. Plataforma global para que los jóvenes exploren y desarrollen su potencial de liderazgo. Organización no política, independiente, sin fines de lucro, dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. Sus miembros están interesados en temas mundiales, liderazgo y gestión.

ALBOAN. Jesusen Lagundiak Euskadin eta Nafarroan duen nazioarteko garapenerako lankidetzako GKEa. Munduan desberdinkeriak sortzen dituzten bidegabekeriak salatuko dituzten herritar globalak prestatzeko lan egiten du; hau da, guztion ongia sustatuko eta bai tokian-tokian bai globalki pobrezia sortzen duten egiturak eraldatuko dituzten herritarrak. Horretarako, mundu osoko pertsona eta taldeekin bat egin du sare batean.
ALCER. Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Bizkaia.. Giltzurruneko gaixotasunen kontra konpromisoa hartua duen erakundea da. 35 urte daramatza lanean eta helburua da giltzurruneko gaixotasun kronikoa duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea alde guztietatik (maila pertsonalean eta elkarteko kide gisa) batez ere, gaixotasun/ezgaitasun arazoetan. . . .
AMNISTÍA INTERNACIONAL. Mugimendu globala, gehien bat pertsona boluntarioek osatua, eta giza eskubideak mundu osoan errespeta daitezen dihardu lanean. .
APNABI. Asociación de padres y madres de niños y niñas autistas de Bizkaia. Autismoaren espektroko (AEN) gaitzak dituzten pertsonen eskubide guztiak bermatzeko lan egiten du, eta erantzun integrala, pertsonala eta kalitatezkoa eskaintzen du pertsona horien bizi prozesu osoan zehar. .
APRENDETEA. Asociación para la Promoción de la Formación y el Ocio de las Familias con Trastorno de Espectro del Autismo y Asperger. Tiene tres objetivos: la formación e información actualizada para las familias; la promoción del ocio familiar adaptado; y la sensibilización de la sociedad sobre estos trastornos.

ARGIBE. Asociación de acción social destinada a paliar uno de los más graves y, a veces, silenciados problemas de nuestra sociedad: la soledad, mediante una actuación profesionalizada de promoción, formación y coordinación de voluntariado en beneficio de todos aquellos que se encuentren en situación más desfavorecida, contribuyendo así a una sociedad más justa.

ASASAM. Buru gaixotasuna duten pertsonen eta senideen aiarako elkartea. Buru gaixotasuna duten pertsonek, horien senideek, buru osasunaren arloko profesionalek, boluntarioek eta bazkide talde batek osatzen dugu ASASAM elkartea. Eritasun mentala duten pertsonek, bai banako eta bai kolektibo bezala, garatzeko aukerak izan ditzaten esparru osasungarria eraikitzeko ilusioa daukagu.

ASEBIER. Asociación Enfermedades Raras País Vasco Espina Bífida e Hidrocefalia. Su finalidad es la protección en todos sus aspectos de las personas afectadas por Enfermedad Rara (ER), para favorecer su inclusión social a todos los niveles, asistencial, Sanitario, formativo, laboral y y procurar su calidad de vida.

ASKABIDE. Asociación sin ánimo de lucro e independiente que trabaja por la normalización e integración social del colectivo de personas que ejercen la prostitución en Euskadi, así como de mujeres que se encuentran en situación de exclusión social.

ASPACE. Asociación de personas con Parálisis Cerebral de Bizkaia. Tiene su origen en un grupo de padres y madres que consideraron que había que dar una respuesta específica a las personas con parálisis cerebral. Para ello, realiza atención e integración social de las personas con parálisis cerebral y sus familias, y concienciación y mentalización social del problema.

ASPANOVAS. Asociación de padres y madres de niños, niñas y adolescentes con cáncer de Bizkaia. Lleva a cabo acciones y programas que busquen fomentar un entorno digno que facilite el proceso de superación de la enfermedad para los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias. .
ASTIALDI SAREA. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen plataforma hainbat proiekturekin: esku-hartze soziala, eragileen eraketa, berrikuntza… astialdian hezkuntza sustatzeko eta sendotzeko, eraikitzeko, eraldatzeko eta gizarte-kohesiorako tresna gisa. .
AUSARTZEN. Entidad socioeducativa en el municipio de Erandio con experiencia de más de 5 años acompañando a las personas jóvenes siendo protagonistas de su propio proceso personal. .

AVIFES. Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Facilita apoyos personalizados a lo largo de toda la vida a las personas con enfermedad mental de Bizkaia y a sus familias para alcanzar autonomía personal, calidad de vida e inclusión en la comunidad, asegurando su condición de ciudadano y ciudadana de pleno derecho.

BAKUVA. Asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la integración social de niños y niñas del barrio de Bilbao la Vieja.

BIDESARI. Irabazi-asmo bako erakundea da, Bilboko Elizbarrutiko Kartzela Pastoraltzatik sortua, kristau espiritualtasunetik, presoen beharrizan aldakorrei erantzuteko, euren hezkuntza eta gizarteratzea landuz.
BIZITEGI. Elkarte-izaerako erakunde bat da, bazkideek, profesionalek, erabiltzaileek eta boluntarioek osatua, eta Bizkaian baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak eta bazterturik dauden pertsonak gizarteratzea da gure lana. Horretarako, esku hartzeko prozesuak egiten ditugu, pertsona horien bizi-baldintzak hobetzeko, eta, horrez gainera, sentikortzeko eta salatzeko ekintzak egiten ditugu, gizarte bidezkoago bat eraikitzeko kontzientzia sorrarazteko. .

BIZKAISIDA. Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia. Su principal objetivo es prestar apoyo y asistencia a colectivos o personas que están afectadas por el VIH, así como prevenir la transmisión de la infección, informando sobre las vías de transmisión y los medios de prevención de la infección por VIH tanto a la población en general como a grupos o colectivos específicos.

CÁRITAS Bizkaia. gizarte eta karitatezko ekintza sustatzen duen Bizkaiko Elizaren kristau elkartea da. Boluntariotza oinarri hartuta, konpromiso soziala, parte hartzea eta sareko lana sustatzen ditu. Giza sustapena eta pertsona guztien garapen integrala bultzatzen ditu, eskubideen ikuspegitik lan eginez, bidegabekeria soziala eragiten duten kausak ikusaraziz, sentsibilizatuz eta salatuz, eta eraldaketa sozialerako alternatibak proposatuz.

EUSKADIKO GGKEen KOORDINAKUNDEA. Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea 1988an sortu zen kide diren GGKEen jarduerak ahalik eta koordinatuenak, koherenteenak, egokienak eta errespetuzkoenak direla ziurtatzeko eta horrek berekin dakar elkarren artean hausnartzea, eztabaidatzea eta lan egitea. Hasieran 11 kide fundatzailez osatu bazen ere egun 79 GGKE ditu eta 140 egoitza baino gehiago Euskadiko lurraldeetan.

CREANDO FUTUROS. Creando Futuros es una Asociación para la Integración y la Cooperación Internacional, creada en Febrero de 2011.

GURUTZE GORRIA Bizkaia. Elkarte humanitarioa eta borondatezko ekintzakoa da, gizartean sustraitua, gizarte arazoei, osasunekoei eta ingurumenekoei erantzun osoa ematen diena hondamendien eta larrialdi egoeretan.

DISLEBI. Bizkaiko dislexia elkartea. Dislebiren helburua da gizarteari dislexia dutenen egoeraren berri ematea eta nahaste horri lotutako arazoei aurrea hartzea eta arazo horiek gainditzen saiatzea. Horrez gain, hezkuntza, osasun eta gizarte arloko erakunde publikoen inplikazioa lortzeko ahalegina egiten du. .
]ECOSFRON. Mugarik Gabeko Ekonomilariak. Gure helburua iparraldeko eta hegoaldeko herrialdeetan egitura giza-ekonomiko zuzen eta solidariago lortzea ahal bidetuko duten aldaketak eragitea da. .

EGK. Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Gazteriarekin lotura duten gaiak lantzen dituzten 60 bat elkarteren topagunea da.

EISE. Equipo de Intervención Socioeducativa de Leioa. Atiende a todas aquellas familias con hijos e hijas menores de edad, que pasan por una situación de dificultad y que pueden requerir de un apoyo socioeducativo para poder seguir afrontando sus funciones de padres y madres de una manera adecuada.

EMAN ESKUA. Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Ofrecemos nuestra ayuda, ideas y experiencia para nunca más sentirnos en soledad ante las dificultades que la propia enfermedad nos plantea y las añadidas por aquellos que no pueden o no quieren entendernos y ayudarnos.

Euskalerriko Eskautak . El escultismo es un movimiento formado por personas voluntarias que pretende transformar el mundo a través de la educación de adolescentes entre los 11 y los 19 años en el Tiempo Libre, contribuyendo a la formación integral de personas libre, críticas y comprometidas con la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
FEDER Gaixotasun Arraroen Espainiar Federazioa. Euskadiko ordezkaritza. Diagnostikoa duten edo ez duten pertsona guztiei informazioa eta aholkularitza eskaintzen die eta Gaixotasun Arraroei buruzko Informazio eta Orientazio Zerbitzua jartzen du haien eskura. .
ADSIS FUNDAZIOA. Su misión es construir una sociedad más justa y solidaria mediante la promoción integral de personas y grupos empobrecidos y excluidos. Llevan a cabo esta labor a través de procesos de desarrollo individual y colectivo, basados en la relación cercana, el acompañamiento y el servicio eficiente. Realizan, junto a otras personas y organizaciones, programas de acción social, educativos y de cooperación al desarrollo.
ANESVAD FUNDAZIOA. 50 urtetik gora daramatza lanean munduko komunitate pobretuetan bizi diren pertsonei osasun eskubidea bermatzearren.
ARGIA FUNDAZIOA. Atienden a la demanda social de acompañar a las personas con trastorno mental grave y sus familias a mejorar su imagen pública y su calidad de vida. Ofrecen una red de recursos de apoyo personalizado, diversos y de calidad, en la que trabajamos personas profesionales y voluntarias, implicadas y motivadas. Ven imprescindible el desarrollo en red de la innovación y el conocimiento, con la finalidad de mejorar y seguir avanzando.
EDE FUNDAZIOA. Astialdian lan egiten duten boluntarioen prestakuntzarako erakundea da eta, gizarte eta pertsona proiekturantz egiten ari diren bidean, haurrei eta nerabeei laguntza eman nahi die. .
ELLACURIA FUNDAZIOA. Fundazioaren misioa da kulturen arteko gizartea eratzea, pertsona guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten, haien bizitzaren protagonista izan daitezen eta gizartea aldatzeko eragile izan daitezen. .
ETORKINTZA FUNDAZIOA. Fundazioaren ekintzak eta prozesuak, arrisku egoeran (menpekotasun, osasun mental eta gizarte bazterketa arazoak) aurkitzen diren pertsonei zuzenduta daude. Esku-hartze integral bat eskeintzen dugu, non bizi kalitatearen hobekuntza den erreferentea. .
FUNDACIÓN FAIR SATURDAY. Organización comprometida con el desarrollo de un mundo mejor a través del fomento del arte y la cultura y la empatía social como fuerzas necesarias de transformación social. .
FUNDACIÓN FIDIAS. Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, joven y dinámica, con voluntad de establecer un compromiso de solidaridad y servicio en nuestra comunidad. Deseamos contribuir al desarrollo de las potencialidades de nuestros jóvenes mediante la creatividad a través de las ARTES (música, teatro, baile, pintura mural, ajedrez, apoyo escolar…). .
GIZAKIA FUNDAZIOA. Bilboko Elizbarrutiak sortuta, gizartean baztertzeko arriskuan dauden gizataldeak gizarteratzeko eta lan munduan txertatzeko programak eta prebentzio eta laguntzako ekintzak garatzen ditu. .
ITAKA FUNDAZIOA. Egoera ahulean dauden pertsonen hezkuntzaren alde lan egiten du, mundua aldatzeko eta etorkizun hobea prestatzeko bidea delakoan baikaude. Uste dugu hori dela biderik egokiena belaunaldi berriek duten onena erantzukizunez emateko. . . .
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD. Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) en España en 1991, que trabaja en el ámbito social y sanitario desde la Cooperación Internacional, por un Desarrollo Humano Sostenible y la defensa de los Derechos Humanos, con especial atención al derecho a la salud, promoviendo el acceso de todas las personas a servicios de atención sociosanitaria, siendo su ámbito de actuación las regiones más desfavorecidas del planeta.
FUNDACIÓN MIRANDA. La Fundación Miranda es una institución centenaria y sin ánimo de lucro, cuyo fin fundacional es la atención a las personas mayores más desfavorecidas del municipio de Barakaldo. .
FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO. Es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la ceguera evitable, que es aquella que se puede prevenir o curar, en algunos de los territorios más vulnerables del mundo.
ONCE FUNDAZIOA. Desgaitasunak dituzten pertsonak lanean, hezkuntzan eta enpleguan txertatzeko programak, eta denentzako irisgarriak diren inguruak, produktuak eta zerbitzuak. .
Euskal Herriko Down sindromearen eta bestelako adimen urritasunen Fundazioa. Fundazioak Down Sindromea duten pertsonen esparru eta bizitzako aro guztietan esku hartzen du, gizarteratzea eta gizartean parte hartzea sustatzeko, pertsona horiei bizitza proiektua (hezkuntza, gizarteko partaidetza, aisia, enplegua, etab.) eratzen laguntzeko. .
VICENTE FERRER FUNDAZIOA. Fundazioaren misioa da Indiako talderik baztertuenen bizi baldintzak hobetzeko lan egitea.
FUTUBIDE. Adimen desgaitasuna duten pertsonen tutoretza lana egiten du, haien eskubideak babesteko eta bermatzeko, pertsona bakoitzaren garapen osoa sustatzeko, ahalik eta gizarteratze mailarik handiena eta kalitaterik onenekoa izan dezaten. .
GAUDE. Irabazteko asmorik gabeko erakundea da, eta pertsonak eta familiek, bazkideek, erabiltzaileek, langileek, boluntarioek eta Elkartearen lagunek eratzen dugu. Espezialistak gara laguntza ematen, bai Bizkaiko Lurralde Historikoan adimen urritasuna duten pertsonei, bai haien senitartekoei ere. .
GBGE. Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea. Asociación sin ánimo de lucro que crea y lleva a cabo diferentes proyectos con ámbito nacional e internacional, con la intención de colaborar con personas o colectivos socialmente desfavorecidos. Una de nuestras funciones principales es la distribución solidaria de alimentos a familias de Galdakao(Vizcaya), donde estamos establecidos, para favorecer a aquellos colectivos o personas en situación de necesidad.
GOIZTIRI. Beharrezkoak diren trebetasun, gaitasun eta konpetentziak pertsonari ematea, autonomia pertsonala ahalik eta gehien garatuz, komunitatean gizarteratze positiboa laguntzeko asmoz. .
GORABIDE. Irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko lurralde historikoan adimen urritasuna duten pertsonei eta haien familiei edo pertsona horien tutoretza duten erakundeei laguntzen diena, pertsona horiek bizi kalitate hobea izan eta haien eskubideak defendatu ditzaten. .
HAZBIDE. elkarte zibila da, irabazi asmorik gabea eta herri-onurakotzat aitortu dena. Elkarte honek sortua du Artizar Proiektua, eta elkarte bera da proiektuaren titular juridikoa. Bere xede nagusia da era integralean saiatzea egoera zail eta gogorretan dauden neska-mutil eta gazteak pertsona oso eta gizarteko egiten; babes handirik gabe bizi baitira berez eta/edo gizartetik baztertuak izateko arriskuan. .
IC-LI. Lankidetzarako Ingeniaritza Elkartea. Ingeniari eta industria ingeniarien elkartea bada ere, beste edozein pertsona ere bildu daiteke, bere ezagutzak, esperientzia, lana edo ekarpen ekonomikoak emanez lankidetza eta laguntza zereginetan lagundu nahi badu.
INTERED. Instituzio Terestarrak sustatutako garapenerako GKE bat da. Hezkuntza inklusibo, doako eta kalitateko baten alde lan egiten du, pertsona guztiek bizitza osoan zehar gozatu beharreko eskubidea dela defenditzen baitu, jaioterria eta jatorrizko edo jasotako gaitasunak direnak direla. .

IZANGAI. La misión de Izangai es trabajar por la justicia social, a través del acompañamiento socioeducativo de personas en situación o riesgo de exclusión, de forma que puedan acceder al ejercicio de una ciudadanía plena.

KALE DOR KAYIKO. Helburu hauek lortu nahi ditu: hezi, kontzientziatu, prestatu eta eztabaida sustatzea Euskadiko ijitoen hezkuntzari, bizikidetzari, sustapenari eta gizarteko partaidetzari dagozkien gaietan.

KODE 48.

KULTURA, COMUNICACIÓN, DESARROLLO. Giza garapen zuzen eta jasangarria sustatzen du, gizartea sentiberatuz, garapenerako hezkuntzaren bidez eta nazioarteko lankidetzako hainbat proiekturen bidez.
LAGUN ARTEAN. Lagun Artean Harrera Zentroa Bilboko Elizbarrutiko Cáritasi lotuta dagoen erakunde bat da, eta honen egitekoa etxerik ez daukaten lagunei eta gizartean baztertuta eta arrisku handiko beste hainbat egoera larrietan aurkitzen diren pertsonei gizarteratze prozesuetan laguntzea da. .
LEVAR. Artritis Erreumatoidea duten pertsonei laguntzeko Elkartea. Artritis erreumatoidea duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea da elkartearen helburua. Horretarako hiru arlo jorratzen ditu: arlo teknikoa, gizartekoa eta psikologikoa.
LOIZAGA kultur elkartea. Irabazi-asmorik gabeko elkartea da, familia ingurua eta emakumea bizitzako une guztietan sustatzera bideratutako proiektuetan diharduena. .
MANOS UNIDAS.Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
MATIZ. Elkarteak dagokien garaiko arazoekin engaiatuta dauden herritarrak nahi ditu, gogoetazaleak eta kritikoak diren herritarrak, era horretan, bizikidetza arduratsua, aktiboa eta engaiatua lortu ahal izateko, ekonomia-, jendarte- eta ingurumen-arloko garapen iraunkorraren esparruan.
MUNDUKO MEDIKUAK. Elkarte independente bat da, eta pertsona guztiek osasunerako eskubidea izan dezaten borrokatzen du. .
MEDICUS MUNDI. Somos una asociación de personas que creemos firmemente que la salud es un derecho universal y trabajamos cada día para hacerlo posible. Somos más de 5.000 personas socias, en torno a 500 voluntarias y 75 contratadas que nos sentimos parte de una ciudadanía responsable que actúa y se compromete activamente a trabajar para conseguir hacer realidad el derecho a la salud.
NORAI. Etorkizuna musikatan. Promueven diferentes espacios, dinámicas y relaciones con la intención de ser: -Movimiento de carácter social, educativo, emprendedor. -Espacio de vida y encuentro. -Taller de formación. -Proceso y hallazgo de la propia singularidad en apertura a la alteridad. -Generador de dinamismos sociales-culturales-humanizadores. -Ámbito de escucha y diálogo de los deseos profundos, de preguntas existenciales, de búsqueda de sentido y horizonte de futuro. -Cultivo de la riqueza y gozo de ser creyente en libertad y gratuidad. .
OXFAM INTERMON. Nazioarteko erakunde bat da, pertsonak pobreziaren kontra mobilizatuz lan egiten duena. Garapenerako, ekintza humanitarioko eta bidezko merkataritzako proiektuak, kanpainak eta hezkuntza sustatzen ditu.

PRESTATURIK. Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava. Su objetivo principal es informar, apoyar y orientar a la comunidad inmigrante en el proceso de integración social cuyo fin es buscar el desarrollo de la capacidad organizacional e individual, que permita a la comunidad de inmigrantes capitalizar su potencial como agentes civiles de la sociedad.

RECICLANET. Boluntarioek osatzen duten erakunde ekologista, hezkuntzakoa, independentea eta laikoa da. Software librearen zabalkundea eta ekologia, hezkuntza eta elkartasuna bateratzen dituen Euskal Herriko elkarte bakarra gara.
SAVE THE CHILDREN. En España y en todo el mundo, trabajamos cada día para asegurar que todos los niños sobreviven, aprenden y están protegidos frente a la violencia. Atienden las necesidades de los niños y nos aseguramos de que sus voces son escuchadas.
SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO. En España y en todo el mundo, trabajamos cada día para asegurar que todos los niños sobreviven, aprenden y están protegidos frente a la violencia. Atienden las necesidades de los niños y nos aseguramos de que sus voces son escuchadas. .

SEMILLA PARA EL CAMBIO. Es  una ONG española, aconfesional y apolítica, fundada en 2009, que trabaja en la ciudad de Varanasi (India) con las comunidades más desfavorecidas de la sociedad, centrando su labor especialmente en los colectivos más vulnerables: la infancia —luchando contra la explotación infantil y a favor de los derechos del niño/a desde las primeras edades— y la mujer.

SORTARAZI. Creada para promover y contribuir el desarrollo integral de hombres y mujeres en riesgo o situación de exclusión social. Su ámbito de actuación es Bizkaia, preferentemente en zonas o barrios caracterizados por su desventaja socio-económica.
ITXAROPENAREN TELEFONOA. Boluntarioen GKE bat da, krisi egoeran dauden pertsonei zerbitzu oso eta doakoa eskaintzen diena. Pertsonen osasun emozionala, familiena eta gizartearena, oro har, hobetzeko programak ere sustatzen ditu.
TIERRA DE HOMBRES. Ayuda directa a la infancia desamparada, sin preocupación de orden político, racial o confesional. .
ULERTUZ. Bizkaiko haur gorren familia eta lagunen elkartea. Elkartearen helburu nagusia da Bizkaian haur horien arretan dauden gabeziak estaltzea eta familiei laguntzea. .

UNRWA EUSKADI. Euskal gizarteari palestinar errefuxiatuek bizi duten egoeraren berri ematea eta UNRWAk burutzen duen lan humanitarioa eta babesekoa zabalaraztea.

VOST EUSKADI. Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi. Apoyo en la gestión de emergencias a través de redes sociales e internet. Soporte a los equipos de intervención mediante el uso de herramientas digitales. Protección Civil a través de las redes sociales en las diferentes etapas.

YAN-LUR MADRE TIERRA. Amazoniako indigenei laguntzeko, haiek defenditzeko eta haien egoeraren inguruan sentiberatzeko GGKEa da.